Harmonogram

Rodzaj wsparcia Data Godzina Adres
Indywidualna diagnoza
–  wywiad doradcy
zawodowego
27.09.2019 r.
28.09.2019 r.
29.09.2019 r.
30.09.2019 r.
04.10.2019 r.
05.10.2019 r.
06.10.2019 r.
18:00-20:00
14:00-20:00
14:00-20:00
14:00-20:00
18:00-20:00
14:00-20:00
14:00-18:00
ul. Szkolna 6
11-220 Górowo Iławeckie
Indywidualna diagnoza
–  wywiad psychologa
03.10.2019 r.
10.10.2019 r.
18.10.2019 r.
7:30-19:30
7:30-17:30
7:30-17:30
ul. Szkolna 6
11-220 Górowo Iławeckie
Indywidualna diagnoza
–  wywiad psychologa
03.10.2019 r.
06.10.2019 r.
13.10.2019 r.
8:00-18:00
8:00-18:00
8:00-14:00
ul. Przasnyska 51
13-113 Janowo
Warsztaty rozwijające kapitał społeczny „Metodą Pomosty” 12.10.2019 r.
13.10.2019 r.
14.10.2019 r.
19.10.2019 r.
20.10.2019 r.
26.10.2019 r.
14:00-20:00
14:00-20:00
13:00-19:00
09:00-15:00
09:00-15:00
09:00-15:00
ul. Szkolna 6
11-220 Górowo Iławeckie
Indywidualna diagnoza
–  wywiad doradcy
zawodowego
09.10.2019 r.
14.10.2019 r.
15.10.2019 r.
19.10.2019 r.
15:00-19:00
15:00-21:00
15:00-21:00
09:00-19:00
ul. Przasnyska 51
13-113 Janowo
Wsparcie psychologiczne październik 2019 r.
listopad 2019 r.
18 godzin dla łącznie 3 uczestników
(6 godzin na 1 uczestnika)
Janowo
(powiat nidzicki)
Indywidualna diagnoza
–  wywiad psychologa
26.10.2019 r.
27.10.2019 r.
29.10.2019 r.
30.10.2019 r.
15:00-19:00
8:00-20:00
15:00-19:00
15:00-21:00
ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki
Indywidualna diagnoza
–  wywiad doradcy zawodowego
25.10.2019 r.
26.10.2019 r.
30.10.2019 r.
7:30-13:30
8:00-20:00
7:30-15:30
ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki (25 i 30.10.2019)
ul. Zwycięstwa 6, 11-710 Piecki (26.10.2019)